Egileak: Lorea Mendiola, Pilar González

Laburpena: azterlan honek Buenos Airesko metropoli-eremuan (AMBA) hiri-garapeneko faktoreen eta lanera joateko joan-etorrietan erabiltzen den garraiobidearen arteko erlazioari buruzko ebidentzia enpirikoa ematen du. Gai horri buruzko ikerketa kuantitatiboa urria da garapen-bidean dauden herrialdeetan, eta herrialde horien ezaugarri espezifikoek Estatu Batuetakoek edo Europakoek ez bezalako emaitzak ekar ditzakete. Aipatutako erlazio hori herri mailan ebaluatu da erregresio metodoen bidez. Teknika ekonometriko espazialak erabili dira, espazio-mendekotasunak sortutako inferentzia ez oso fidagarriak saihesteko eta kanpo-eraginak detektatzeko. Gainera, herri bakoitzaren profil sozioekonomikoa kontuan hartu da ereduan, cluster azterketa baten bidez identifikatu ondoren. Emaitzek erakusten dute biztanleria-dentsitateak garraio motorizatuari eragiten diola (publikoari eta pribatuari); aniztasun funtzionala garrantzitsua dela garraio publikorako eta oinez/bizikletaz egiten diren joan-etorrietarako; eta hiri-diseinuaren ezaugarriek (kaleen eta bidegurutzeen  dentsitateak) garraio-modu guztiei eragiten dietela. Bestetik, garraio motorizatuaren kasuan mendekotasun espaziala antzematen da, eta horrek kanpo-eraginak izatea ekar dezake, metropoli-mailan erabakiak hartzeko prozesu koordinatuen beharra iradokiz. Azkenik, banaketa modala herri baten profil sozioekonomikoaren araberakoa da, eta horrek eragina izan dezake erabiltzaileek garraio publikoko politikei ematen dieten erantzunean. Laburbilduz, emaitza horiek erabilgarriak izan daitezke hiri-plangintza eta garraio-politika publiko integratuak diseinatzeko.

Artikulua irakurtzen jarraitzeko, klikatu hemen.

Socio-economic clusters and main transport infrastructures in the AMBA

Cluster sozioekonomikoak eta garraio-azpiegitura nagusiak AMBAn