Egileak: Andoni Kortazar, David Hoyos eta Gorka Bueno

Espainiak munduko abiadura handiko bigarren trenbide sare luzeena du eraikita eta zerbitzuan. Abiadura handiko trena (AHT) garraiobide jasangarri gisa aurkeztu ohi da, berotegi-efektuko gasen isuriak eta energia-kontsumoa murrizteko ahalmen handia duena. Garraiobide horri buruz egindako azterlan gehienak, ordea, aurrezpen horiek sarearen funtzionamenduari dagokionez aztertzean eta balioestean oinarritu dira, azpiegitura eraikitzearekin eta mantentzearekin lotutako kargak alde batera utzita.

Bizitza Osoko Analisiaren metodologiaren aplikaziotik abiatuta, lan honek analisian barneratzen ditu, trenaren operazioa faseaz gain, 2016 urtean AVE sarea osatzen duten lineen eraikuntza eta mantentze faseak, eta egiaztatzen du inbertsio hau justifikatuta dagoen berotegi-efektuko gas eta energia-kontsumo murrizketei dagokienez.Artikulu horrek ondorioztatzen du Levante eta Iparraldeko korridoreen eraikuntza ez dela justifikatzen energia aurrezteari eta isuriak murrizteari dagokienez, batez ere hauen garraio eskaerak oso baxuak direlako, eta, beraz, AVEren zati berriak eraikitzeko erabakia eskaera-azterketa batean oinarritu behar da, non garraio-eskaera nahikoa duten korridoreak bakarrik eraikiko diren. Gainera, arduradun politikoek garraioarekin lotutako beste neurri batzuk hartu beharko lituzkete kontuan, azpiegitura berriak eraikitzeko zamarik gabe ingurumen-inpaktuak nabarmen eta azkar murrizteko: adibidez, garraio-eskaria murriztea, ibilgailu partikularren okupazioa areagotzea, trakzio elektrikoa sustatzea eta iturri berriztagarrietako elektrizitatea erabiltzea.

Artikulua: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2021.101035

Data in Brief: https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107006