Gorka Bueno

 

Txosten osoa PDF formatuan dago eskuragarri esteka honen bidez.

Txostenaren dokumentu-euskarria eskuragarri dago txostenaren testuan txertatutako esteken bidez.

Zubietako erraustegia ez dago sailkatuta balorizazio energetikoko instalazio gisa

Administrazioak dituen dokumentu guztiak eskuratu ondoren, ziurtatzeko moduan gaude Zubietako erraustegiko kudeatzaileek ez dutela zenbait dokumentu aurkeztu: kanpotik egiaztatutako txostena, errauste-linea bakoitzaren energia-eraginkortasunaren balioa adierazten duena; horretarako egindako kalkulua, Europako Batzordeak argitaratutako gidan ezarritako jarraibideak jarraituz; ezta hura egiaztatzeko beharrezkoa den informazio osagarria ere. Aurrekoaren ondorioz, organo eskudunak (Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Iraunkortasunerako Sailburuordetza) ezin izan du kalkulu hori egiaztatu, eta ez dio instalazioari jakinarazi efizientzia energetikoaren balioa ezta hondakinen balorizazio energetikoko instalazio gisa sailkatu ere (R1). Instalazioa ez dago sailkatuta hondakinen balorizazio energetikoko instalazio gisa (R1).

Egoera horrek bere ingurumen-baimenaren indarraldiari eragiten dio. Ingurumeneko Baimen Bateratuak (IBB) baimen bakar batean hainbat baimen jasotzen ditu (isurketetarako, hondakinak tratatzeko, edo instalazioa ustiatzeko ingurumen-baimena bera), baldintza jakin batzuekin, baimen horrek Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen xedea eta xedapenak betetzen dituela bermatzeko. Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko 22/2011 Legearen 27. artikuluak (gaur egun indargabetua eta ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko 7/2022 Legeak ordeztua) hondakinak tratatzeko eragiketen baimena arautzen du. Baimen horiek Legearen VII. eranskinean deskribatutako edukia izan behar dute. Baimendu beharreko tratamendu-eragiketak I. eta II. eranskinetan jasotako kodeen arabera identifikatzen dira (D10 errausketaren kasuan, R1 hondakinen balorizazio energetikoa duen errausketaren kasuan). Aipatutako artikulua 27 5. d) idatz-zatian, baimen horiek baldintzatuta daude balorizazio energetikoa duten errausketa-eragiketak efizientzia energetikoaren gutxieneko mailarekin egiten direla egiaztatzen duten beharrezko egiaztapenekin.

Horrela, Hondakinen Legearen 27. artikuluaren 7. artikuluaren eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen (1/2016 Errege Lege Dekretua) 22. 1 g) artikuluaren arabera, hondakinak tratatzeko baimena ingurumen-baimen integratuan txertatzen da, “bai eta aplikatzekoa den sektoreko legeriak ezarritako edozein neurri edo baldintza ere. Bereziki, uztailaren 28ko 22/2011 Legearen 27. artikulua aplikatuz ezar daitezkeenak, hondakinak tratatzeko eragiketa bat edo gehiago egiten diren instalazioetarako.”

IBBaren indarraldia eraginkortasun energetikoaren egiaztapena betetzearen eta horren deklaratzearen mende baldin badago, haren faltaren ondorioa indarraldi hori galtzea edo iraungitzea da.

Lan hau ekopol eta GuraSOS herritarren elkarteko talde juridikoaren arteko lankidetzaren fruitu da.