Egileak: Olatz AzurzaIzaro Basurko, Estitxu VillamorOrtzi Akizu-GardokiAlvaro Campos, Iñaki Barcena

mPower-en parte hartu duten tokiko agintari guztien laguntzari esker, honako ikerketa hau egin ahal izan dugu: “Hiri-energia-trantsizioak Europan, gizarte- eta ingurumen-inpaktu txikiko hirietara”.
Eredu berriztagarri, justu eta demokratiko baterako trantsizio energetiko baten beharrari buruzko ikuspegi partekatua oso beharrezkoa da une honetan, eta artikuluak argi uzten du, adibidez, udalerrien barruan trantsizio energetikoan aritzen diren langileak ezinbestekoak direla hori lortzeko.

Laburpena:
Europak 2050erako bere ibilbide-orrian ezarritako asmo handiko helburuak lortzeko, erregai fosilak energia-iturri berriztagarrien alde utzita eta, aldi berean, karbono-emisioak murriztuta, erabateko aldaketa egin beharko da Europako energia-sisteman. Trantsizio energetiko hori modu demokratikoan egitea ahalbidetuko duten neurri gehienak toki-eremuan daude. Maila horretan hartu beharko dira Europako herritarrek nahi duten trantsizio energetikoari buruzko erabaki asko. Azterlan honetan erabilitako metodologia datu-bilketan, literaturaren berrikuspenean, datuen baliozkotzean eta analisian oinarritzen da. Analisi honen zati bat ere mPower proiektuak hartuko du diagnostiko-oinarri gisa. Ikerketa lan honen lehen ondorioa da tokiko trantsizio energetikoari buruzko datuen eskuragarritasuna nahiko txikia dela. Bigarrenik, tokiko agintariek zailtasunak dituzte energia-kontsumoa deskarbonizatzeko. Azkenik, trantsizio energetikoaren beste aldagai batzuekin erlazio positibo handiena duen faktorea trantsizio energetikoaren eremuan enplegatutako pertsonen kopurua da. Emaitzek iradokitzen dutenez, trantsizio energetiko parte-hartzailea gidatzeko, trantsizio energetikoan berariaz aritzen diren langileak funtsezko faktorea dira, eta argi eta garbi bereizten dira eremu energetiko orokorrean lan egiten duten langileetatik.

Txosten osoa hemen deskargatu daiteke: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/11641/htm